Stavebný dozor

Činnosť stavebného dozoru je v praxi bežne vykonávaná priamo aj dodávateľskou firmou.

Úlohou stavebného dozoru je prevziať dokončené stavebné práce a výkony, ale aj časti stavebných konštrukcií, ktoré budú zakryté ďalšími prácami.

Je stavebný dozor potrebný?

Výstavba domu bez využitia stavebného dozoru sa nemusí vyplatiť. Dôsledky nemusíte pocítiť hneď, no po čase sa môžu ukázať prvé závady vyplývajúce z nekvalitne odvedenej práce.

Chybičky spôsobené zlým stavebným postupom si vyžiadajú rekonštrukciu, ktorá môže stáť viac ako dozorovanie celej stavby, preto je rozumné investovať do aktívneho stavebného dozoru už pred začatím výstavby.

Riziká výstavby bez stavebného dozoru :