Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome

REKONŠTRUKCIA elektroinštalácie v paneláku

REKONŠTRUKCIA elektroinštalácie v paneláku

Vybavíme všetko za Vás

Zabezpečíme všetky papierovačky a vybavovačky na “elektrárňach” za Vás. Nemusíte nič riešiť, vybavovať a ani zabezpečovať.

Zabezpečíme odsúhlasenie dokumentácie na elektrárňach

Projekt elektroinštalácie výmeny elektrických rozvodov v bytovom dome je nevyhnutný a pred začatím akýchkoľvek prác, musí byť potvrdený a akceptovaný distribučnou spoločnosťou. Následne môžu začať povolenia na odplombovanie a príprava realizácie.

Východzia revízna správa (OPaOS)

Východzia odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) je súčasťou realizácie rekonštrukcie. Východzia revízia musí byť archivovaná počas celej životnosti objektu. V prípade potreby Vám vieme východzie ale aj periodické revízie vytlačiť a predložiť kedykoľvek v budúcnosti. Archivujeme celú dokumentáciu.

Záruka 5 rokov na našu prácu

Záruka až 5 rokov platí na realizáciu a materiál pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie.

*Záruka neplatí na dodávané elektrické zariadenia – svietidlá, ističe, domáci dorozumievací systém, domáce telefóny, žiarovky a trubice.

Foto dokumentácia

Kompletná fotodokumentácia z celého priebehu realizácie a na konci kompletné fotenie zrealizovaných častí elektrickej inštalácii je k dizpozícii vo fotogalérii.

Profesionálny tím elektrikárov

Náš tím sa skladá z profesionálnych výkonných elektrikárov s bohatými skúsenosťami, ktorí pracujú po celom Slovensku.

Projekt skutočného vyhotovenia

Po realizácii vyhotovíme projekt skutočného vyhotovenia pre kolaudáciu a ako podklad pre východziu revíziu OPaOS elektrickej inštalácie.

Plombovanie elektromerov

Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome obsahuje aj odplombovanie a zaplombovanie elektromerov u SSD, VSD alebo ZSD.

Oznamy o prerušovaní dodávky el.energie

Pred každou odstávkou, prípadne ak potrebujeme vstupovať do priestorov bytu, komunikujeme a zabezpečujeme oznamy na potrebné vstupné dvere a výťahy bytovky.

Dokumentácia realizácie kedykoľvek k nahliadnutiu

Dokumentácia projektu a foto dokumentácia je v elektronickej podobe prístupná kedykoľvek na vyžiadanie oprávnenej osoby.

Naše realizácie :

  .